Wednesday, 23 February 2011

PERBEZAAN ANTARA AGAMA


Selepas menemu ramah Puan Anita,beliau memberi sedikit perbezaan tentang agama yang beliau anuti sebelum ini iaitu Agama Buddha dan agama Islam.Terdapat banyak perbezaan dan telah disertakan seperti di bawah:-


Agama Buddha 
Di Udon Thani agama Buddha terbahagi kepada dua mazhab iaitu Theravada dan Mahayana. Kedua-dua mazhab tersebut mengamalkan 5 rukun asas agama Buddha iaitu:
  1. Dilarang membunuh benda hidup
  2. Dilarang berbohong
  3. Dilarang mencuri
  4. Dilarang berzina
  5. Dilarang minum arak atau mengambil dadah
Orang Siam yang beragama Buddha mempercayai adanya hidup dan penjelmaan semula sesudah kematian. Orang yang mati di rumah akan di simpan selama tiga hingga tujuh hari. Dalam kes kematian di luar rumah pula, mayat akan dibawa terus ke kuil dan di bakar dalam masa seminggu. Sesetangah orang Siam membakar mayat dalam binaan mereka yang direka indah. Upacara pembakaran mayat hanya dilakukan oleh golongan yang berada.
Selain itu, masyarakat Siam terkenal dengan tukang-tukang tiliknya. Mereka menggunakan satu set 32 kad. Sekeping kad diberikan kepada pelanggannya dan yang lain diletakkan di sekeliling kad itu dan menafsir susunannya. Cara tilik lain ialah membaca tapak tangan. Sekiranya tarikh lahir seseorang (terutamanya masa kelahiran) diketahui dan garis tapak tangan dibaca, masa depan seseorang dapat diramalkan. Garis-garis utama di tapak tangan dipercayai mewakili otak, jantung, hidup, nasib, kejayaan dan sebagainya. Coraknya pula mencerminkan hidup masa kini dan masa hadapan.Agama Islam
Agama Islam mempunyai empat mazhab iaitu Mazhab Imam Syafie,Mazhab Imam Maliki,Mazhab Imam Hanafi,Mazhab Imam Hambali.Tetapi masyarakat Islam di Malaysia mengamalkan dan berpegang teguh pada Mazhab Imam Syafie.Masyarakat Islam yang meninggal dunia akan dikebumikan ke dalam liang lahad iaitu tanah.Hal ini kerana,manusia dijadikan daripada tanah dan di situlah tempat kembali.Selepas pengkebumian,selalunya pihak si mati akan mengadakan tahlil untuk kesejahteraan allahyarham.
Di samping itu,Islam mengharamkan amalan tilik menilik kerana perbuatan ini mensyirikkan Allah dan tidak percaya dengan ketentuan Allah S.W.T.Orang yang melakukan perbuatan ini akan mendapat dosa besar dan sekiranya tidak bertaubat,akan mendapat azab Allah di akhirat kelak.Wallahua’lam.Selain itu juga,agama Islam berpegang pada lima Rukun Islam dan enam Rukun Iman.

Agama Islam sangat berbeza dengan agama Buddha.Hal ini kerana,agama Islam berpegang teguh pada lima Rukun Islam dan enam Rukun Iman.
Rukun Islam:
1.Syahadah (الشهادة), iaitu fahaman asas ajaran Islam:
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله
Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah
Perjanjian ini adalah asas untuk semua kepercayaan dan amalan lain dalam Islam.
Muslim harus mengulangi syahadah ini dalam solat, dan bukan-Muslim yang ingin memeluk Islam diperlukan untuk mengucap kalimah ini.
2.Solat (صلاة‎), atau amalan sembahyang, wajib dilakukan lima kali sehari. Setiap solat perlu mengadap Kaabah di Makkah. Di kebanyakan negara Muslim, peringatan yang dipanggilAzan disiarkan secara umum dari masjid tempatan pada masa yang sesuai.
3.Puasa (صوم), iaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Muslim tidak boleh makan atau minum           dari subuh hingga senja pada bulan ini, dan harus berwaspada dari dosa lain.
4.Zakat (زكاة), atau pemberian sedekah. Amalan pemberian ini wajib untuk semua Muslim yang mampu, berdasarkan pada kekayaan yang dikumpul. Bahagian yang ditetapkan digunakan untuk membantu yang miskin dan yang memerlukan, dan juga untuk membantu menyebarkan Islam.
5.Haji (حج), iaitu ziarah semasa bulan Zulhijjah ke bandar Makkah. Setiap Muslim yang mampu (dari segi badan dan harta) wajib menunaikan haji sekurang-kurangnya sekali seumur hidupnya.

Rukun Iman:
1.Iman kepada Allah.
§  Patuh dan taat kepada ajaran dan hukum-hukum Allah.
2.Iman kepada malaikat-malaikat Allah.
§  Mengetahui dan percaya akan keberadaan kekuasaan dan kebesaran Allah di alam semesta.
3.Iman kepada kitab-kitab Allah.
§  sanakan ajaran kitab-kitab Allah hanif. Salah satu kitab Allah adalah Al-QurMelak'an.
§  Al-Qur'an memuat tiga kitab Allah sebelumnya, yaitu kitab-kitab ZaburTaurat, dan Injil.
4.Iman kepada rasul-rasul Allah.
§  Mencontoh perjuangan para Nabi dan Rasul dalam menyebarkan dan menjalankan kebenaran yang disertai kesabaran.
5.Iman kepada hari kiamat.
§  Faham bahwa setiap perbuatan akan ada pembalasan.
6.Iman kepada Qada dan Qadar.
§  Paham pada keputusan serta kepastian yang ditentukan Allah pada alam semesta.

Hukum dan Perundangan:
Syariah (secara harfiah: "laluan menuju ke tempat berair") merupakan hukum Islam yang dibentuk oleh kesarjanaan tradisi Islam. Dalam Islam, Syariah ialah penyataan kehendak ketuhanan, dan "membentuk satu sistem kewajipan terhadap seorang Muslim oleh sebab kepercayaan agamanya".
Hukum Islam meliputi semua aspek kehidupan, dari hal negara, seperti pentadbiran dan hubungan luar, kepada isu kehidupan seharian. Al-Qur'an menakrifkan hudud sebagai hukuman untuk lima jenayah khusus: berzina, tuduhan zina, meminum arak, mencuri dan merompak. Al-Qur'an dan Sunnah juga mengandungi hukum pewarisanperkahwinan, dan pembalasan untuk kecederaan dan bunuh, serta peraturan untukpuasasedekah dan solat. Bagaimanapun, arahan dan larangan ini mungkin agak umum, jadi tahap amalannya berbeza-beza. Para ulamatelah membentuk sistem hukum berasaskan peraturan-peraturan ini dan tafsiran mereka.
Fiqh, atau "perundangan", ditaksirkan sebagai pengetahuan peraturan amali agama. Cara yang digunakan pakar hukum Islam untuk memperoleh hukum dikenali sebagai usul al-fiqh ("teori hukum", atau "prinsip fiqh"). Menurut teori hukum Islam, undang-undang Islam mempunyai empat sumber asas, iaitu mengikut keutamaan: Al-Qur'an, Sunnah, kesepakatan ulama Muslim (ijma'), dan pemikiran beranalogi (qiyas). Untuk pakar hukum Islam awal, teori kurang penting berbanding aplikasi pragmatik hukum ini. Pada abad ke-9, Imam al-Shafi'imemberikan asas teoreti perundangan Islam dengan mengkodkan prinsip fiqh (termasuk empat sumber asas) dalam bukunya ar-Risālah.

Kehidupan keluarga:
Unit asas dalam masyarakat Islam adalah keluarga, dan Islam mentakrifkan kewajipan dan hak ahli keluarga. Ayah dilihat bertanggungjawab secara kewangan untuk keluarganya, dan wajib untuk memenuhi keperluan mereka. Pembahagian warisan ditentukan dalam al-Qur'an, yang menyatakan bahawa kebanyakannya ialah untuk keluarga terdekat, manakala sebahagian diasingkan untuk pembayaran hutang dan wasiat. Bahagian wanita dalam pewarisan lazimnya separuh dari lelaki yang sama taraf.Perkahwinan menurut Islam merupakan kontrak sivil yang terdiri dari tawaran dan penerimaan antara dua pihak yang layak dengan kehadiran dua saksi. Pengantin lelaki diperlukan untuk membayar mahar kepada pengantin perempuan, seperti yang disyaratkan dalam kontrak.
Seorang lelaki boleh mempunyai hingga empat isteri jika si suami percaya dia boleh melayani mereka dengan adil, manakala seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu suami. Di kebanyakan negara Muslim, proses penceraian dalam Islam dikenali sebagai talaq, yang lazimnya dilakukan suami dengan menyebut kata "cerai".Wanita dikehendaki memakai tudung dan menurut aurat, namun para sarjana tidak sependapat sama ada terdapat dalil Qur'an terhadap amalan tradisional Islam seperti purdah dan burqa.
Bermula pada abad ke-20, reformis sosial Islam bertelagah terhadap amalan ini dan amalan lain seperti poligami, dengan kejayaan berbeza. Pada masa sama, ramai wanita Islam cuba menyelaraskan tradisi dan kemodenan dengan menggabungkan kehidupan aktif dengan kesederhanaan luaran. Sesetengah kumpulan Islamis seperti Taliban pula cuba untuk meneruskan peraturan tradisional seperti yang digunakan kepada wanita.

Bagi Puan Anita sendiri,agama Islam adalah agama yang sempurna dan sesuai untuk dianuti oleh semua golongan.

No comments:

Post a Comment